BAeXpress 5.5

Programul BAeXpress pentru beton armat a cunoscut o evoluţie dinamică continuă începând de la lansarea lui în decembrie 1998. Astăzi deja există peste 350 de utilizatori care îl folosesc în proiectarea curentă. Programul îşi datorează succesul gradului ridicat de eficienţă şi posibilităţilor sale multiple de utilizare.
Versiunea BAexpress 5.5 a apărut pe piaţă la sfârşitul anului 2004, iar lansarea ei în România a avut loc în octombrie 2005. Această nouă versiune, se remarcă atât prin rapiditate, utilizare mai usoară şi mai eficientă, cât şi prin structura mai simplă şi mai logică. Astfel programul poate fi stăpânit mai uşor şi ajută mult la eficientizarea procesului de proiectare.

Obiecte proprii inteligente

Versiunea nouă foloseşte obiecte proprii create printr-o tehnologie de programare nouă şi modernă numită Object ARX, care oferă un înalt grad de plasticitate şi libertate în vizualizarea şi afişarea detaliată, respectiv în domeniul de stocare a datelor / informaţiilor. Astfel se întrezăresc noi perspective aproape nelimitate pentru dezvoltări viitoare.
Obiectele inteligente şi parametrizate sunt prevăzute cu diferite "cunoştinte" în funcţie de tipul lor.

Instrumente pentru creşterea eficienţei

Programul BAeXpress 5.5 încearcă să ajute şi să eficientizeze procesul de realizare a desenelor prin diferite mijloace. O unealtă pentru comenzi rapide este mouse-ul inteligent care se bazează pe apăsarea simultană a unor taste şi a butoanelor mouse-ului. Fiecărei combinaţii dintre tastele Control, Shift, Alt şi butoanele din stânga, mijoc sau dreapta de mouse îi este asociată o comandă simplă de AutoCAD sau o comandă complexă BAeXpress.

Desenul de proiect în prim plan

Programul BAeXpress 5.5 este conştient de faptul că scopul principal al utilizatorului este realizarea desenului de armare, şi acest scop trebuie atins cât mai simplu şi rapid, totodată în cel mai exigent mod posibil. Pe lângă marea varietate de utilizare a exemplarelor principale pentru obiectele Armatură confecţionată şi Plasă sudată această exigenţă este asigurată de program prin folosirea liberă a obiectului Inscripţie. Inscripţia este acel obiect propriu şi complex, care tratează ca un singur element linia indicatoare, cerculeţul mărcii, numărul mărcii şi cel mult 6 componente de text. Inscripţia "recunoaşte" tipul de obiect căruia îi aparţine, astfel linia indicatoare se poate lega inteligent de obiectul inscripţionat.